Make your own free website on Tripod.com

Nandavara Shri Vinayaka Shankarnarayana Durgamba Temple

 

                                                            Current Events

                                                                                                                                                                                 Home

               Date                        Program Schedules

 16-02-2005  

 Wednesday

 11:00 a.m.
 •       Inauguration of BRAHMA KALASHA MAHOTSAVA.

 6:00 p.m.

 •       Saxophone by Kadri Gopalnath.

 7:00 p.m.

 •       Yakshagana Bayalata by Sri Mahalaxmi Mahila Yakshagana Mandali.

 

 17-02-20005

Thursday    

 6:00-7:00 a.m.
 •       Medical Programmes.

10:00-12:30 a.m.

 •       Janapada Dudi Kunita and Janapada Kala Pradarshana under the guidance  of Dr. Vamana Nandavara.

 3:00-5:00 p.m.

 •       Bajan by Sri Gurudev and party.

 7:30 p.m.

 •       Tulu Nataka by Devadas Kapikad and Party.

 

 18-02-2005   

   Friday

 6:00-7:00 a.m.
 •       Medical Programmes.

10:00-12:30 a.m.

 •       Yakshagana Talamadalle under the guidance of Dr M Prabhakar Joshi.

 3:00-5:00 p.m.

 •       Bajan by Sri Gopalakrishna Seva Vishwastha  Manadali Kanakagiri Manchi.

 

 19-02-2005   

   Saturday

 6:00-7:00 a.m.
 •       Medical Programmes.

 10:30-12:30 a.m.

 •       Kavigosthi-Sugama Sangeetha-Geetha Gayana-Kavikuncha under the guidance of Smt. Chandrakala Nandavara.

 3:00-5:00 p.m.

 •       Bajan by Sri Kogandarama Bajana Manadali Anthara,Narikombu.

 7:30 p.m.

 •       Bharathanatya Sri Mookambika Nrithyakala School Darbe Puttur under the guidance of Aryabhata Prize Winner  Sri Deepak Kumar .

 
 •       Bhakthisudha by Ganabhushana Sri K. Venkatakrishna and Party.

 

 20-02-2005  

    Sunday

 6:00-7:00 a.m.
 •       Medical Programmes.

 10:30-12:30 a.m.

 •       Hasyagosthi under the   guidance of   Smt. Bhuvaneshwari Hegde.

 3:00-5:00 p.m.

 •       Bajan by Iskon Group, Mangalore.

 9:30 p.m.

 •       Yakshagana Bayalata by YedaneeruYakshagana Mela.

 

 21-02-2005  

     Monday

 6:00-7:00 a.m.
 •       Medical Programmes.

 10:30-12:30 a.m.

 •       Karyakrama Vaividya under the   guidance of   Sri.Gopaadkar and Party.

 3:00-5:00 p.m.

 •       Bajan by Sri Krishna Bajana Manadali Karaaya, Uppinangadi.

 7:30 p.m.

 •       Bhakthigeethe Rasamanjari by Sri Thonsepushkal and Party. 

 

 22-02-2005   

   Tuesday

 6:00-7:00 a.m.
 •       Medical Programmes.

 3:00-5:00 p.m.

 •       Bajan Program by Sri Satyasayi Bajana Manadali, Puttur.

23-02-2005    

  Wednesday

 6:00-7:00 a.m.
 •       Medical Programmes.

  3:00-5:00 p.m.

 •       Bajan by Sri Vinayaka Sadashiva Durgamba Bajana Manadali, Shivagiri-Saalethur .

 7:30 p.m.

 •       Magic Show by Sri Prahallad Aachar.

 

 

24-02-2005      

Thursday

 5:00-7:00 a.m.
 •       Medical Programmes and Brahma Kalasha Mahotsava.

 7:00 p.m.

 •       Maha Pooje

 •       Bali Utsava

 •       Flag Hoisting.

 

 

24-02-2005

to

 1-3-2005 

       VARSHAVADI

     JAATHRA

       MAHOTSAVA

Back to top  

                  Back